Автошкола "Купандолски" Дупница

Учебен център „Купандолски – Транс“ ООД - Дупница
провежда шофьорски курсове за придобиване на Категории: M, А, B, B+E, C, С+Е, D.

Категория А Категория В Категория B Опел Категория В Пунто Категория В ситроен Категория В citroen c3 Категория В focus Категория В ford focus Категория С mercedes Категория D Категория С+Е Категория B+E

Шофьорският курс за обучение на водачи на МПС, преминава през два етапа: теоретично и практическо обучение. Теоретичното обучение, се провежда в специално оборудван за целта кабинет със съвременна техника.

Кабинет Кабинет Кабинет Кабинет

Практическото обучение се състои от управление на автомобила в градски и извънградски условия. След успешното преминаване и на двата изпита, Вие вече сте придобили правото да получите Свидетелство за управление на МПС.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ

Категория AМ - Автошкола Купандолски ДупницаИзисквания:
16 години - за управление на моторно превозно средство от категория АМ
Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „АМ", полагат само теоретичен изпит.
Необходими документи:
Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
Снимка
Копие от лична карта
Изпит за категория АМ :
Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ

Категория A1 - Автошкола Купандолски ДупницаКатегория А1  дава право на управление на мотоциклет  с работен обем на двигател до 125см3, с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/ тегло, което не превишава  0,1 kW/kg.
Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория АМ и А1 трябва:
Да има навършени не по-малко от 16 години, като курсът може да бъде започнат при навършени 15 години и 9 месеца.
Необходими документи:
Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
Снимка
Копие от лична карта

Курсът за придобиване на правоспособност категория А1 е разделен на две части - теоретично и практическо обучение . Теоретичното обучение включва 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. На изпита се  решават  3 изпитни листовки с общо 45 въпроса. Минималния брой точки за оценка „Да” е 87, от общо 97 бр. След успешното полагане на вътрешния изпит, кандидата се явява в учебения център на Учебен Център Купандолски на изпит пред ДАИ. Условията за успешно преминаване са същите.
При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.
Кандидата не подлежи на изпит по теория.
Практическото обучение включва  20 учебни часа на мотоциклет (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Изпит за категория А1 :
Изпита за категория А1 се състои от 2 части:
- Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/
- Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.
След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Продължителност на курса за категория А1 е около 20 дни.

Категория A2 - Автошкола Купандолски ДупницаКатегория А2  дава право на управление на мотоциклети с мощност , която  не превишава  35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,2 kW/kg..
Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва:
- Да има навършени не по-малко от 18 години, като при започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.
Необходими документи:
Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
Снимка
Копие от лична карта
Свидетелство за управление на МПС минимум категория В /ако притежават такова/.

Курсът за придобиване на правоспособност категория А2 е разделен на две части теоретично и практическо обучение:

Теоретично обучение:
- При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
- За лица, които не притежават  правоспособност от категория В  – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:
Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Забележка:
- Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 14 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
- Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 не по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

Изпит за категория А2 :
Изпита за категория А2 се състои от 2 части:
- Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/
- Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.
След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Продължителност на курса за категория А2 е около 20 дни.

Категория A - Автошкола Купандолски ДупницаКатегория А дава право за управление на  мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

Курсът за категория А включва теоретична и практическа подготовка:
Теоретично обучение:
- при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
- за лица, които не притежават  правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:
Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Забележка:
- Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, е по намален хорариум от 14 учебни часа.Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
- Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
- Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 7 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

Изпит за категория А:
Изпита за категория А се състои от 2 части:
- Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ, за кандидати, които не притежават категория В.
- Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия. Кандидатите, които притежават категоря В се явяват само на практически изпит.

Необходими документи:
Копие на лична карта
Копие на диплома
Свидетелство за управление на МПС минимум категория В /ако притежават такова/.
Снимка

Продължителност на курса за категория А е около 20 дни.

Категория B - Автошкола Купандолски ДупницаОбучение: Теория и кормилна практика
Изисквания: Кандидатите да имат навършени 17 г. и 9 м.
Изпит: Теория и управление
Необходими документи за записване:
Копие на лична карта, oригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.

Категория B+E - Автошкола Купандолски Дупница

Обучение: Практическо обучение-12 учебни часа
Изисквания: Да имате навършени 18 год.-Да имате минимум основно образование-Да притежавате правоспособност за управление на МПС от кат.В
Изпит:Практически / Упражнения на полигон и градско управление./
Необходими документи за записване-Лична карта -Копие и оригинал на диплома /минимум основно образование/ -Актуална снимка за документи-2бр.-Шофьорска книжка кат.В или документ за успешно издържан изпит.

Категория C - Автошкола Купандолски ДупницаОбучение: Теория и кормилна практика
Изисквания: Кандидатите да имат навършени 18 г. и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория "B"
Изпит: Теория и управление
Необходими документи за записване:
Копие на лична карта, oригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.Копие на шофьорска книжка и контролен талон.
Удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА)

Категория C+E - Автошкола Купандолски ДупницаОбучение: Теория и кормилна практика
Изисквания: Кандидатите да имат навършени 18 г. и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория "C" и да имат стаж не по-малко от 1 г. като водачи на МПС от категория "C"
Изпит: Управление
Необходими документи за записване:
Копие на лична карта, оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.
Копие на шофьорска книжка и контролен талон.
Справка от КАТ – „Нарушител за региона”

Категория D - Автошкола Купандолски ДупницаОбучение: Теория и кормилна практика
Изисквания: Кандидата да има навършени 21 год., да притежава кат. С, стаж минимум 2 год.
Изпит: Теория и управление
Необходими документи за записване:
Копие на лична карта, оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.
Копие на шофьорска книжка и контролен талон.
Удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА)