Категория A1 - Автошкола Купандолски ДупницаКатегория А1  дава право на управление на мотоциклет  с работен обем на двигател до 125см3, с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/ тегло, което не превишава  0,1 kW/kg.
Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория АМ и А1 трябва:
Да има навършени не по-малко от 16 години, като курсът може да бъде започнат при навършени 15 години и 9 месеца.
Необходими документи:
Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
Снимка
Копие от лична карта

Курсът за придобиване на правоспособност категория А1 е разделен на две части - теоретично и практическо обучение . Теоретичното обучение включва 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. На изпита се  решават  3 изпитни листовки с общо 45 въпроса. Минималния брой точки за оценка „Да” е 87, от общо 97 бр. След успешното полагане на вътрешния изпит, кандидата се явява в учебения център на Учебен Център Купандолски на изпит пред ДАИ. Условията за успешно преминаване са същите.
При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.
Кандидата не подлежи на изпит по теория.
Практическото обучение включва  20 учебни часа на мотоциклет (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Изпит за категория А1 :
Изпита за категория А1 се състои от 2 части:
- Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/
- Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.
След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Продължителност на курса за категория А1 е около 20 дни.