Категория C - Автошкола Купандолски ДупницаОбучение: Теория и кормилна практика
Изисквания: Кандидатите да имат навършени 18 г. и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория "B"
Изпит: Теория и управление
Необходими документи за записване:
Копие на лична карта, oригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.Копие на шофьорска книжка и контролен талон.
Удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА)