Учебен център Купандолски
е регистриран на територията на град Дупница през 1996 година. Предмета на дейност е да организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС, подготовка, квалификация, преквалификация на лица над 16 годишна възраст, безработни, работници и специалисти в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Закона за народната просвета и Правилник за неговото прилагане, Държавни образователни изисквания, Наредби на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и горите и др.

Учебен център Купандолски Автошкола Купандолски Купандолски офис

Учебният център Купандолски има:

Лицензия N: 200312113 от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерството на образованието и науката. Разрешение N: 0972 от 24.03.2003 г. От Министерството на транспорта и съобщенията за обучение на Водачи на МПС от категории „M“, „A“, „B“, „B+E“, „C“, „C+E“, „D“. Разрешение N: 403 от Министерството на вътрешните работи за частично възстановяване на контролни точки от извършени нарушения. Центъра за професионално обучение разполага със собствена, наета материално техническа база и високо квалифицирани преподаватели за всички професии и специалности.

Категория A Категория B Категория C

Документи, които издава Учебен център Купандолски :

Удостоверение за професионално обучение (по образец на МОН) за придобиване на квалификация по част от професия;
Свидетелство за професионална квалификация и степен (по образец на МОН); Свидетелство за правоспособност; Свидетелство за заваряване; Свидетелство за завършен курс за Водач на МПС от съответната категория; Удостоверение за ADR;
Удостоверение за възстановяване на контролни точки.

Кабинет Купандолски  Учебен център Купандолски Купандолски Кафе Купандолски офис 


В учебния център с Вас ще работят висококвалифицирани преподаватели с богат професионален опит. Дружеството е с утвърдени позиции по отношение на прецизността и качеството на услугите, които предлага, също така разполага със собствени кабинети оборудвани по съвременните изисквания на европейския съюз, офис, отлична материална база и кафе.